Praktijk voor Sensi®Therapie

Privacyverklaring

Algemeen gebruik van uw NAW gegevens:
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
• Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). En heb dus als enige toegang tot uw dossier.

Voor de volgende doelen kan er een deel van uw gegevens gebruikt worden:
• Voor de financiële administratie zodat ik een factuur kan opstellen.
• Voor de verzending van eventuele bestelde remedies of overige producten.

Ik zal u eerst informeren en om toestemming vragen als ik uw gegevens wil gebruiken anders dan bovenstaande reden.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard. 

Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid
Vanaf 1 januari 2017 moet iedere alternatief therapeut verplicht aan de nieuwe wet WKKGZ (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) voldoen.

Om deze reden is KinderKracht Hank aangesloten bij het CAT (Collectieve Alternatieve Therapeuten). Het CAT is een vernieuwende en jonge beroepsorganisatie met een bestuur van 37 jaar ervaring in de alternatieve branche. Het CAT biedt kwaliteitsgarantie voor alternatieve genezers

Annuleringen
Wanneer u een gemaakte afspraak wilt afzeggen dient dit uiterlijk 24 uur van tevoren te gebeuren. Vindt de annulering binnen 24 uur plaats dan is KinderKracht Hank genoodzaakt een uurtarief van €45,- in rekening te brengen.

Dossier
KinderKracht Hank richt een dossier in met betrekking tot de behandeling van de cliënt. Waarin onder meer de NAW gegevens van de cliënt worden vastgelegd, welke behandelprotocollen zijn uitgevoerd en een kort verslag van de behandeling. Ook zullen de aanvullende producten welke zijn uitgemeten met dosering worden opgeschreven. Het dossier kan te allen tijde door de cliënt opgevraagd en ingezien worden.

AVG-wet
KinderKracht Hank houdt rekening met de privacy van haar cliënten. Het cliëntendossier wordt zorgvuldig opgeslagen en beveiligd bewaard.  De privacyverklaring is voor een ieder te lezen op de website van KinderKracht Hank. KinderKracht voldoet hiermee aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Wet.

Geheimhouding
KinderKracht Hank verstrekt zonder de instemming van de cliënt geen gegevens aan derden.

KinderKracht Hank
KinderKracht Hank,  Praktijk voor Sensi®Plus-therapie /  Warmondstraat 14, 4273 EW Hank  /  06 83980830  www.kinderkrachthank.nl  /  info@kinderkrachthank.nl  /  KvK: 74490699  /  NL53RABO 0144615819 /

Kennisneming
Bij het maken van een afspraak gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden aldus opgesteld door KinderKracht Hank. Een Sensi®Plus-therapie behandeling vervangt niet een bezoek aan een arts. Het is raadzaam bij een klacht eerst uw huisarts te raadplegen.

Levertijd
Wanneer u aanvullende producten heeft besteld, bestelt Kinderkracht Hank deze gelijk na de behandeling. Aanvullende remedies en hardware worden besteld bij www.sensitherapie.nl.  De bestellingen worden 2x per week door Sensi therapie verzonden naar uw huisadres. De levertijd van bestelde producten bedraagt 5 tot 7 werkdagen. Mocht het product er na 7 werkdagen nog niet zijn, neem dan contact met KinderKracht Hank op.  Het kan zijn dat de remedie niet op voorraad is en gemaakt moet worden en voor sommige producten geldt een levertijd.

Vergoedingen
Een Sensi®Plus-therapie behandeling wordt vaak niet vergoed door de zorgverzekeraars. Vraag altijd bij uw ziektekostenverzekering na of de behandeling vergoed wordt. Een vergoeding voor Sensi®Plus-therapie is eventueel mogelijk via het Persoonlijks Gebonden Budget. Hier kunt u zelf informatie voor inwinnen.

Voorafgaande toestemming
Voor de behandeling is de toestemming van de cliënt vereist. Als de cliënt jonger is dan 16 jaar en hij/zij komt alleen dan heeft deze tevens de toestemming van de ouders/voogd nodig. 

Om een afspraak te maken kun je me mailen of bellen. Omdat ik niet altijd de telefoon kan opnemen als ik aan het behandelen ben, kun je mij op vaste tijden telefonisch bereiken.

Maandag en dinsdag van 18.30 uur tot 19.00 uur.
Donderdag en vrijdag van 11.30 uur tot 12.00 uur en 18.30 uur tot 19.00 uur.

Mailen kan altijd naar: info@kinderkrachthank.nl

KinderKracht Hank is gevestigd in de Warmondstraat 14, 4372 EW in Hank.